V našem podjetju smo se specializirali za izvedbe in popravila cevovodov za kanalizacijo, vodovod, plin, električnih in telekomunikacijskih vodov po modernih postopkih, brez izkopov.

Storitve Natisni

Naročnikom zagotavljamo celovite rešitve pri izgradnji in sanaciji infrastrukturnih povezav ter predvsem skrbi za varstvo okolja

Zaradi specifičnih razmer pri izgradnji infrastrukture je dostikrat potrebno za realizacijo rešitev uporabiti več različnih izvedb sanacij, kar v končni fazi pomeni cenejšo izvedbo. Odločitev o načinu gradnje ali sanacije infrastrukture je odvisna predvsem od tehničnih zahtev.

Dolgoletno delo in izkušnje na področju izgradnje in obnove različnih vrst cevovodov so nas vseskozi vodile k izboljšanju kakovosti naših storitev ter nudenju celovitih in cenejših rešitev za poslovne partnerje. To smo v praksi dokazali že veliko naročnikom.

To spoznanje bo tudi v prihodnje za nas vodilo k širitvi ponudbe, katere del predstavljamo v nadaljevanju.                                           

                                                                                                                      
bager
                         krtek_barvni_slika


 
Spletne storitve NETLIFE - Vse na enem mestu